Ermeni Mezalimi

Lozan da Ermeni Meselesi 

 

Bir Ermeni heyeti, ermeni davasını müdafaa için Lozan'a gönderildi. Bu heyet Lozan konferansına kabullerini ve müstakil bir Ermenistan'ın kurulması için İngiltere ve Fransa'nın muavenetlerini istiyorlardı. Asılsız iddiaların yer aldığı bir muhtıra ile Türkiye'den toprak istiyorlardı. Ermeni işi, Lozan'da ekalliyetler meselesi arasında görüşüldü. Böyle bir meselenin Lozan'da ele alınması usulsüzdü. Heyet dinlenmiş ve Türkiye'den çeşitli tavizler koparılmasına sebep olmuşlardır. Murahhaslarımızın zaaflarını kavrayan Avrupa diplomatları, konferansa haksız ve mesnetsiz meseleler getirerek celse esnasında bunları müzakere etmişlerdir. Sonuçta Ermeniler Lozan'da hiçbir şey elde edememişlerdir.

 

II.  Meşrutiyet'in İlanına Kadar Ermeni İsyanları

 

Erzurum İsyanı

20 Haziran 1890'da çıkarılmıştır. Ermenilerin Rusya'dan silah ve cephane getirerek bunları kiliselerde ve mekteplerde gizledikleri, o zamanki Vali'ye ihbar edilmişti. Bunun üzerine kilisede arama yapmak için harekete geçmişlerdir. Fakat bu hareketler daha önce Ermeniler tarafından haber alındığı için mukavemete hazırlanmışlardır. Ermeni komitecileri vaka yerine gelen askerler üzerine aniden ateş açmışlardır. Dört kişi şehit olmuş ve daha sonra çıkan bir kışkırtma sonucu çıkan ateşli saldırılarda da yüzlerce askerimiz şehit olmuştur.

Bu isyanların çıkartılmasından maksat Ermenilere zulüm yapıldığı hususunda yaygara kopararak Avrupa devletlerinin Ermeni meselesine el atmasını temin etmekti.

1895'te Siirt'in Sason kazasında ve Zeytun'da 1904 yılında yine Sason'da isyanlar çıkarmışlar, Müslümanlara işkenceler yapmışlardır.

 

Yıldız Hadisesi

 

Abdülhamit'e yapılan suikast

Ermeni istikbaline en büyük mani görülen Sultan Abdülhamit'i ortadan kaldırmak için muhtelif planlar öne sürmüşlerdir. Padişahın gideceği yol üzerine bomba atılması planlanmıştır. Fakat bu yollara kum döküldüğünde bir Ermeni'ye kum üzerinde de patlayan bir bomba imal etmesi için siparişte bulunmuşlar ancak bu şahıs parayı alarak kaçmıştır.

Daha sonra ramazan aynında iki komitecinin yolda sultana taarruz etmesine karar verilmiştir. Sultanın geçeceği yol üzerinde kiralanan bir evde komiteciler tabancayla beklemişlerdir. Fakat Sultan Abdülhamit o gün Çırağan sarayına kadar yıldız bahçesinden geçerek gittiği için bu teşebbüs neticesiz kalmıştır.

Ermeniler son olarak Avrupa'da hazırlanacak hususi bir araba içine konacak saatli bombayla suikast tertibine karar verdiler. Arabaya konacak bombaların tatbikat sırasında patlaması üzerine suikastçılardan ikisi ölmüştür. Ancak vazgeçmeyip suikasti idame edecek kişileri İstanbul'a göndermişlerdir. Yahudiler de her türlü yardımı yapmışlardır. Filistin' de Yahudilere bir yer verilmesi için Sultan' müracaat eden Theoder Herzl, padişah tarafından kovulmuştur.

Suikast günü, 21 Temmuz 1905 Cuma günü olarak kararlaştırılmıştır. Arabacının oturacağı yere bomba yerleştirilmiştir. Araba Yıldız Camisine getirilerek ecnebi misafirlerin arasında, saltanat arabasına en yakın yere yerleştirilmiştir. Sultan Abdülhamit, son derece intizamlı bir insandı. Cuma selamlığı da daima muayyen bir saatte biterdi. O gün Sultan Şeyhülislam'a her zaman olduğu gibi iltifat etmek istemiş ve konuşma normalden birkaç dakika uzun sürmüştür. Tam bu sırada bomba patlamıştır. Herkes kaçışmış fakat Sultan soğukkanlı bir şekilde arabasına binmiştir. O gün pek çok kimse tutuklanmış fakat elebaşları daha önceden yurt dışına kaçmıştır.  Jorris adlı Belçikalı suikastçı yakalanmış ve idama mahkum edilmiştir. Fakat Abdülhamit onu affetmiş ve Ermeniler aleyhine çalışmak üzere hafiye tayin ederek Avrupa' ya göndermiştir.

 

II. Meşrutiyet'in İlanından Sonra Ermeni İsyanları

Kayseri, Bitlis,Erzurum, Elaziz, Diyarbakır,Yozgat, Sivas,Van ve Urfa'da isyanlar çıkarmışlardır. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da katliamlar yapmışlar, Erzincan'daki mezalimin dünyada eşi görülmemiştir.

 

Müslümanları Sarıkamış'ta çalıştırmak üzere toplamışlar ve şehirden 2 km uzakta katletmişlerdir. İngilizlerin Mısır'ı işgali esnasında Maraş Ermenileri İngilizleri tezahüratla karşılamışlardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !